Avís Legal i protecció de dades personals

Dades de registre oficial

Farmàcia Sol i Padrís
Titular: Anna Capdevila, col·legiada número 5.650

Identitat i ubicació
Farmàcia-Ortopèdia Sol i Padrís. Domicili: Sol i Padrís, 114. 08203-Sabadell, Barcelona, Espanya. Telèfon: +34 93 710 91 12. Fax: +34 93 712 07 83. Adreça de correu electrònic: farmaciasolipadris@gmail.com. CIF: 40267346G. Anna Capdevila, col·legiada 5.650 en el Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona.

Condicions d’ús
El present website és propietat de Farmàcia-Ortopèdia Sol i Padrís (Anna Capdevila), d’ara endavant Farmàcia Sol i Padrís, que es reserva tots els drets de permetre l’accés als usuaris del mateix.
Tots els elements integrants de l’interfície del website són propietat o, en determinats casos, ostenta els drets de reproducció Farmàcia Sol i Padrís, estant els mateixos subjectes a la legislació de protecció de drets de propietat intel·lectual i industrial amb les limitacions citades. Dels productes citats, els drets intel·lectuals i industrials corresponen als seus legítims propietaris. Els usuaris del present website podran utilitzar, descarregar i imprimir per a la seva utilització particular i sense ànim de lucre els textos, imatges i altres elements accessibles aquí continguts, amb la cita prèvia de l’origen dels mateixos. Per a la utilització en mitjans de comunicació i afins dels continguts del present website, serveixin-se contactar amb farmaciasolipadris@gmail.com a fi d’obtenir la pertinent autorització.
Lloc web desenvolupat per Interdixit® para Farmàcia Sol i Padrís, amb material gràfic i literari porporcionat per Farmàcia Sol i Padrís.
Aquest lloc pot contenir enllaços que poden redireccionar a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers aliens a Farmàcia Sol i Padrís, que no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web.
La utilització d’aquest lloc web es realitza per propi compte i risc de l’usuari. La programació no conté ni genera cookies que s’instal·lin en el terminal receptor de la mateixa.
Farmàcia Sol i Padrís i els seus empleats no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin detectar-se en aquest lloc web; ni d’altres continguts als quals pogués accedir-se des del mateix.
Tampoc seran o podran considerar-se responsables per danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada basada en la informació que en ell es conté.
Farmàcia Sol i Padrís no respon pels danys i perjudicis que elements aliens al website poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Informació farmacèutica/sanitària
La informació farmacèutica i/o sanitària que es recull en el present website s’ofereix a efectes informatius i ha estat elaborada per personal acreditat en Farmàcia. En cap cas substitueix la informació facilitada pel metge del pacient, consell i assessorament del qual aquest darrer hauria de seguir.

El destinatari del present website és el consumidor final de productes de farmàcia, parafarmàcia i ortopèdia, a qui oferim els nostres serveis i li plantegem alternatives de consum per a solucionar els seus possibles problemes de salut o necessitats en la seva vida diària. La informació que conté el website ha estat elaborada pels professionals acreditats de Farmàcia Sol i Padrís, que signen les informacions, amb les dades facilitades pels comercialitzadors dels mateixos. El website no es sustenta ni amb finançament de tercers ni amb publicitat de cap mena.

Aquest website està destinat a usuaris finals dels productes farmacèutics, parafarmacèutics i ortopèdics a la venda a Farmàcia Sol i Padrís, i pretén reforçar la relació metge-pacient amb la presentació d’un ventall d’alternatives comercials per a una mateixa solució en les tres árees d’activitat.

Protecció de dades
Les dades personals que ens faciliti a través de l’enviament del formulari de contacte quedaran registrades en el fitxer propietat de la Farmàcia Sol i Padrís, amb número de registre otorgat per l’Agencia Española de Protección de Datos corresponent al 2090971098. L’usuari podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Farmàcia Sol i Padrís mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a farmaciasolipadris@gmail.com o bé per mitjà de correu ordinari a l’adreça postal Sol i Padrís, 114. 08203 - Sabadell (Barcelona, Espanya).

Acreditació HON

Logotip HON

Sol·licitada l’acreditació Health on the Net Foundation (HON) com a website amb informació sanitària ètica i de qualitat.

Sol i Padrís, 114. 08203 - Sabadell