FPS 40 Pediatrics

FPS 40 Pediatrics Referència: ISPED

Compartir

Protector solar d’ús pedriàtric

Llet protectora de nivell 40, indicada per a l’ús pediàtric. Evita la picor. És altament hidratant i protectora.

ISDIN

Sol i Padrís, 114. 08203 - Sabadell