Insomni i ansietat

La rapidesa amb què vivim comporta que el nostre cos es ressenti. Les conseqüències de viure en tensió i estrès solen ser nerviosisme, ansietat, depressió, insomni, palpitacions i irritabilitat.

Per tal de garantir una relaxació i un somni llarg i reparador, posem al seu abast informació i consells per adquirir uns hàbits de vida més saludables que allunyin aquesta tensió, i una sèrie de productes naturals perquè ens ajudin eficaçment.

Sol i Padrís, 114. 08203 - Sabadell